Privacyverklaring i.v.m. Algemene verordening gegevensbescherming

Persoonsgegevens
Gateway B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruikmaakt van de producten van Gateway B.V. of omdat u deze zelf per e-mail en/of bij het invullen en per post versturen van een bestelformulier heeft verstrekt. Door gebruik te maken van de producten of het invullen en per post versturen van het bestelformulier stemt u in met de verwerking hiervan.

Gateway B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-   bedrijfsnaam
-   geslacht
-   voor- en achternaam
-   adresgegevens
-   telefoonnummer
-   btw-nummer
-   e-mailadres
-   toegangsgegevens van het gekozen product of abonnement
-   IP-adres

Doel gegevensverwerking
Gateway B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om u telefonisch, per e-mail of per post te kunnen benaderen. Daarnaast kan Gateway B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en om u te informeren over wijzigingen of vernieuwingen van producten.

Bewaartermijn
Gateway B.V. bewaart uw persoonsgegevens in een offline en/of onlineklantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan wettelijk geregeld is of strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na opzegging van een onlineabonnement worden uw persoonsgegevens nog maximaal zeven jaar bewaard. Na de aanschaf van een downloadversie worden uw persoonsgegevens maximaal zeven jaar bewaard.

Delen met anderen
Gateway B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een door u met Gateway B.V. gesloten overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gatewaywoordenboeken.nl.

Gevolgen van het niet-verstrekken of laten verwijderen van persoonsgegevens
Als u geen toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens of u de toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens heeft ingetrokken, dan kunt u mogelijk geen of niet langer gebruikmaken van de producten van Gateway B.V.

Klacht
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Gateway B.V. zich niet houdt aan het in deze verklaring genoemde.

Beveiliging
Gateway B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking of onbevoegde toegang te voorkomen. De medewerkers van Gateway B.V. en de automatiseerder van Gateway B.V. zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens. De website van Gateway B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Mocht u meer informatie wensen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via info@gatewaywoordenboeken.nl.

Cookies
De website maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van gebruikers op de website in kaart te kunnen brengen. De opgeslagen gegevens zijn anoniem en kunnen dus niet naar individuele gebruikers worden herleid. Lees hier het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Contactgegevens Gateway B.V:
Oude Larenseweg 38, 7214 PD Epse
Inschrijvingsnummer KvK: 30 10 53 39
Telefoon: +31 575 769 156
E-mailadres: info@gatewaywoordenboeken.nl