Meer uitleg

Bronnen

Bron raak met uw cursor de vertaling aan en bekijk de bron

De bron van een vertaling kan bijvoorbeeld zijn:

  • nbw (vertaling Burgerlijk Wetboek)
  • off lijst ifrs
  • curia (Hof van Justitie)
  • lijst ind
  • naam van een geraadpleegde specialist (biografie)
  • regelmatig wordt ook het aantal hits op Google genoemd

I'tjes

Bron toelichting bij lastig te vertalen termen

Klik op het i’tje om de toelichting te bekijken. Deze i’tjes vindt u bij lastig te vertalen termen zoals:

Links

Bron lijst van waardevolle sites

De knop ‘Links’ vindt u bovenin het menu. Een grote lijst van waardevolle sites en glossaria wordt hier door de samensteller up-to-date gehouden. Deze lijst is opgedeeld naar onderwerp. U vindt er onder andere het gedeelte ‘wetten, besluiten, regelingen, verdragen en verordeningen’.