Links, diverse sites en glossaries op het internet:

Organisaties en bedrijven

Academie voor Vastgoed
Aedes vereniging van woningcorporaties
Amsterdam School of Real Estate
APG
BNA, Branchevereniging van architectenbureaus
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
Belgisch Bureau voor Normalisatie
Economisch Instituut voor de Bouw
Funda
ISSO, Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties
Kiwa Nederland
KNB, Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
KNB, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Nationale Hypotheek Garantie
Natuurmonumenten
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie
Nederlands Normalisatie-instituut
NEPROM, Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
NVM, Koninklijke Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
NVTB, Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie
Nieuwe Instituut
Platform31, kennis en netwerk voor stad en regio
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
SKH, Stichting Keuringsbureau Hout
Stichting VastgoedCert
SVMNIVO
Techniek Nederland
TNO
Vastgoedmarkt
Vastgoedpro
Vereniging Eigen Huis
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Windesheim
Woonbond

AGS Products BV
BAM
Batenburg Bedrijfshuisvesting
Bettings O.G.
B&O Retail
Colliers
DRS
Dynamis
Hanzevast
Nadorp Bedrijfsmakelaars en Taxateurs
Ping Properties
ProLogis
RSP Makelaars
SADC, Schiphol Area Development Company
Troostwijk
Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten
World Trade Center Amsterdam

Overheid

Internet Gemeentegids
overheid.nl
rijksoverheid.nl
Troonrede 2023
Troonrede 2023, Engelse vertaling

Samenwerkingsverbanden internationaal

European Association of Real Estate Professions
FIABCI, the International Real Estate Federation
TEGOVA, The European Group of Valuers' Associations

Taalgebruik

buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands
taaladvies.net, het antwoord op al uw vragen over taal
Taalloket
Taaluilen, taaltips
Taalunie
Woordenlijst Nederlandse Taal
English, grammar and usage for the non-expert
The Economist Style Guide
English Style Guide European Commission Directorate-General for Translation

Akten, wetten, verdragen enz.

TRIS-database, besluiten, wetten, regelingen etc. uit Nederland met vertaling
overheid.nl, wet- en regelgeving diverse wetten in het Nederlands en officiële vertalingen in het Engels
officiële bekendmakingen regelgeving van het Rijk per 1 juli 2009
Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013
Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013, Engelse vertaling
Algemene wet bestuursrecht
Algemene Wet Bestuursrecht, Engelse vertaling
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenwet, Engelse vertaling
Wet bodembescherming
Wet bodembescherming, Engelse vertaling
Besluit bodemkwaliteit
Besluit bodemkwaliteit, Engelse vertaling
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Engelse vertaling
Comptabiliteitswet 2016
Comptabiliteitswet 2016, Engelse vertaling (Vertaaldienst)
Erfgoedwet
Erfgoedwet, Engelse vertaling
Europese afvalstoffenlijst, NL-EN-DE
Gemeentewet
Gemeentewet, Engelse vertaling (Vertaaldienst)
Grondwet
Grondwet, Engelse vertaling
Kadasterwet
Kadasterwet, Engelse vertaling
Klimaatakkoord
Klimaatakkoord, EN
Kamerbrief voorstel voor een Klimaatakkoord
Kamerbrief voorstel voor een Klimaatakkoord, Engelse vertaling
toelichting koopakte
toelichting koopakte, Engelse vertaling
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006, Engelse vertaling
Wet op het notarisambt
Wet op het notarisambt, Engelse vertaling
Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij NVM, Nederlandse tekst
Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij NVM, Engelse vertaling
Omgevingswet
Omgevingswet, 2021, Engelse vertaling
Omgevingswet, 2014, Engelse vertaling
Provinciewet
Provinciewet, Engelse vertaling (Vertaaldienst)
Rijkswet instelling exclusieve economische zone
Rijkswet instelling exclusieve economische zone, Engelse vertaling
Waterwet
Waterwet, Engelse vertaling

Woordenboeken Engels

Cambridge
Collins
Catholic Encyclopedia
Britannica Dictionary
Encyclopaedia Britannica
IATE, gegevensbank vertalers EU
Merriam-Webster
OneLook dictionary search
Oxford English Dictionary
PetroWiki
Visual Dictionary
EU Vocabularies

Woordenlijsten Engels

accountancytermen
Legal Dictionary
Glossary of Medieval Art and Architecture
H-/P-zinnen
H/P phrases
Parks and Gardens Glossary
R- en S-zinnen
R-phrases
S-phrases
Glossary of real estate & investment terms, verklarende woordenlijst Engels
Terms used in stair building

Woordenlijsten Nederlands

bouwkundige begrippen in beeld
bouwkundige begrippen Mathys bvba
Bruggenlexicon
dijken, landaanwinning, water enz., verklarende woordenlijst met Engelse vertalingen
begrippenlijst funderingen
hoogspanningsjargonboek
Centraal Bureau voor de Statistiek, begrippenlijst juridische termen
vak- en kunstwoorden

Woordenlijsten Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands

AGROVOC, Multilingual Thesaurus, o.a. NL-EN
glossary bakstenen, o.a. NL-EN
Betonlexicon, NL-EN
BetonTranslate, NL-EN
bosbouwtermen, NL-EN en EN-NL
woordenboek Cadillac
Cultureel Erfgoed Thesaurus, NL, DE en EN
Multilingual Dictionary of Fishing Vessels and Safety on Board, o.a. NL en EN
glaslexicon, o.a. NL-EN
Studies in Landscape and Settlement History, glossary, vanaf pag. 45, o.a. NL-EN
Logistics Glossary, o.a. NL-EN
Molinologisch woordenboek
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, zie bijlage 1, NL
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, zie Annex 1, EN
Termen en definities van begrippen in de produktietechniek
PIARC dictionary, roads and road transportation
spoorwegwoordenboek, NL-EN
Glossary of Prehistoric and Historic Timber Buildings, o.a. NL en EN
vestingbouw, o.a. Nederlands-Engels
waterbegrippenlijst Lenntech, Nederlands
waterbegrippenlijst Lenntech, Engels
TTO woordenlijst, wiskunde, NL-EN