Links, diverse sites en glossaries op het internet:

Links, diverse sites en glossaries op het internet:

Ministeries

Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Financiën
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Organisaties en bedrijven

Academie voor Vastgoed
Aedes vereniging van woningcorporaties
Amsterdam School of Real Estate
APG
BNA, Branchevereniging van architectenbureaus
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven
Belgisch Bureau voor Normalisatie
Economisch Instituut voor de Bouw
Funda
Het Nieuwe Instituut
ISSO, Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties
Kiwa Nederland
KNB, Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
KNB, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Nationale Hypotheek Garantie
Natuurmonumenten
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie
Nederlands Normalisatie-instituut
NEPROM, Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
NVM, Nederlandse Vereniging van makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen
NVTB, Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie
Platform31, kennis van stad en regio
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Stichting Bouwkwaliteit
SKH, Stichting Keuringsbureau Hout
Stichting VastgoedCert
SVMNIVO
Techniek Nederland
TNO
Vastgoedmarkt
Vastgoedpro
Vereniging Eigen Huis
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf
Windesheim
Woonbond
AGS Products BV
BAM
Batenburg Bedrijfshuisvesting
Bettings O.G.
B&O Retail
Colliers
DRS
Dynamis
Hanzevast
Nadorp Bedrijfsmakelaars en Taxateurs
Ping Properties
ProLogis
RSP Makelaars
SADC, Schiphol Area Development Company
Troostwijk
Van Gool Elburg Vastgoedspecialisten
World Trade Center Amsterdam

Overheid

Internet Gemeentegids
overheid.nl
rijksoverheid.nl
Troonrede 2022
Troonrede 2022, Engelse vertaling

Samenwerkingsverbanden internationaal

European Association of Real Estate Professions
FIABCI, the International Real Estate Federation
TEGOVA, The European Group of Valuers' Associations
World Properties

Taalgebruik

buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands
Schrijfwijzer Rijkswaterstaat
Taalloket
Taaluilen, taaltips
Taalunie
Woordenlijst Nederlandse Taal
English, grammar and usage for the non-expert
The Economist Style Guide
English Style Guide European Commission Directorate-General for Translation

Akten, wetten, verdragen enz.

TRIS-database, besluiten, wetten, regelingen etc. uit Nederland met vertaling
overheid.nl, wet- en regelgeving diverse wetten in het Nederlands en officiële vertalingen in het Engels
officiële bekendmakingen regelgeving van het Rijk per 1 juli 2009
Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013
Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013, Engelse vertaling
Algemene wet bestuursrecht
Algemene Wet Bestuursrecht, Engelse vertaling
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenwet, Engelse vertaling
Wet bodembescherming
Wet bodembescherming, Engelse vertaling
Besluit bodemkwaliteit
Besluit bodemkwaliteit, Engelse vertaling
Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012, Engelse vertaling
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Engelse vertaling
Comptabiliteitswet 2016
Comptabiliteitswet 2016, Engelse vertaling
Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels, o.a. NL en EN
Erfgoedwet
Erfgoedwet, Engelse vertaling
Europese afvalstoffenlijst, NL-EN-DE
Gemeentewet
Gemeentewet, Engelse vertaling
Grondwet
Grondwet, Engelse vertaling
Kadasterwet
Kadasterwet, Engelse vertaling
Klimaatakkoord
Klimaatakkoord, EN
Kamerbrief voorstel voor een Klimaatakkoord
Kamerbrief voorstel voor een Klimaatakkoord, Engelse vertaling
toelichting koopakte
toelichting koopakte, Engelse vertaling
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006, Engelse vertaling
Wet op het notarisambt
Wet op het notarisambt, Engelse vertaling
NVM, Algemene voorwaarden en privacy, Nederlandse en Engelse teksten
Omgevingswet
Omgevingswet, Engelse vertaling
Provinciewet
Provinciewet, Engelse vertaling
Rijkswet instelling exclusieve economische zone
Rijkswet instelling exclusieve economische zone, Engelse vertaling
Waterwet
Waterwet, Engelse vertaling

Woordenboeken Engels

Collins
OneLook dictionary search
Catholic Encyclopedia
Britannica Dictionary
Encyclopaedia Britannica
IATE, gegevensbank vertalers EU
PetroWiki
Visual Dictionary
EU Vocabularies

Woordenlijsten Engels

accountancytermen
bouwkundige begrippen, financiering, enz., verklarende woordenlijst Engels
Legal Dictionary
Glossary of Medieval Art and Architecture
R- en S-zinnen
R-phrases
S-phrases
Terms used in stair building

Woordenlijsten Nederlands

bouwkundige begrippen in beeld
bouwkundige begrippen Mathys bvba
Bruggenlexicon
dijken, landaanwinning, water enz., verklarende woordenlijst met Engelse vertalingen
termen funderingsbedrijf
hoogspanningsjargonboek
Centraal Bureau voor de Statistiek, begrippenlijst juridische termen
spoortermen begrippenlijst
vak- en kunstwoorden

Woordenlijsten Nederlands-Engels en/of Engels-Nederlands

AGROVOC, Multilingual Thesaurus, o.a. NL-EN
glossary bakstenen, o.a. NL-EN
Betonlexicon
bosbouwtermen, NL-EN en EN-NL
glossary Tiles Bricks Europe
woordenboek Cadillac
Cultureel Erfgoed Thesaurus, NL, DE en EN
glaslexicon, o.a. NL-EN
Studies in Landscape and Settlement History, glossary, vanaf pag. 45, o.a. NL-EN
Molinologisch woordenboek
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, zie bijlage 1, NL
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, zie Annex 1, EN
Termen en definities van begrippen in de produktietechniek
PIARC dictionary, roads and road transportation
spoorwegwoordenboek, NL-EN
oude techniek en werktuigbouw, industriële geschiedenis en archeologie, artikelen Nederlands-Engels
Glossary of Prehistoric and Historic Timber Buildings, o.a. NL en EN
vestingbouw, o.a. Nederlands-Engels
waterbegrippenlijst Lenntech, Nederlands, Engels, Spaans
TTO woordenlijst, wiskunde, NL-EN