crawl me

Vanaf nu: Engels-Nederlands doorzoekbaar
U kunt in het Onroerend Goed Lexicon nu ook Engels-Nederlands zoeken. Om Engels-Nederlands te zoeken, klikt u op 'NL-EN', dit verandert dan in 'EN-NL'. Mocht deze functionaliteit niet direct worden weergegeven, ververs de pagina dan door te drukken op 'Ctrl'+ 'F5'. Om weer Nederlands-Engels te zoeken, klikt u op het blokje 'EN-NL'. Dit verandert dan weer in 'NL-EN'.

Beste gebruiker,

Voor u ziet u het compleet vernieuwde Onroerend Goed Lexicon / The Property Lexicon!

Hoe werkt het
Het wijst zich vanzelf. Of u nu zoekt op een ingangswoord, ‘aanbouw’, of een woordcombinatie, ‘in aanbouw nemen’, u vindt altijd wat u zoekt!

Wat staat erin
In het Onroerend Goed Lexicon vindt u vertalingen van terminologie uit de onroerendgoedsector, maar ook termen uit aangrenzende gebieden zoals architectuur, bodemkunde, civiele techniek, economie, makelaardij, marketing, milieuwetenschappen, planologie, recht, taxatie, het verzekeringswezen en relevante wetten. U zult versteld staan van wat u er allemaal in kunt vinden.

Unieke service
U kunt een term aan de samensteller voorleggen via de knop ‘Contact’. Tijdens kantooruren krijgt u doorgaans binnen 30 minuten antwoord: een unieke service!

Demoversie
Bekijkt u de demoversie? U krijgt dan alleen in de letters A, B en C de vertaling te zien.

Gateway Woordenboeken
Aart van den End
info@gatewaywoordenboeken.nl
0575 769 156
www.gatewaywoordenboeken.nl

Datum: 16-01-2019
Aantal lemma's: 49.177
Aantal voorbeeldzinnen: 29.057