Let op: dit is de demo-versie.

aandeel

(belang) interest , stake , share , cut
(beursfonds) stock
(bv) share
(nv) share , (A) (ook:) share of stock
(nv, meerv.) shares , A stock
(recht op deel in kapitaal vennootschap) share , (A) (ook:) share of stock bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

voorbeeldzinnen

aandeel algemene ruimte

common area ratio bron: 22.000 BRUTO HITS

aandelen bezitten

to hold shares
to own shares
(A) (ook:) to hold stock
(A) (ook:) to own stock

commanditair aandeel

limited partner share bron: OOK EUR-LEX

converteerbaar aandeel

convertible share

aandeel van derden

third-party interest

evenredig aandeel

proportionate share
proportional share

aandeel in deĀ gemeenschappelijke ruimte

share in the common area bron: 96.000 BRUTO HITS

geplaatst aandeel

issued share

het op ieder aandeel gestorte bedrag

the amount paid on each share

gewoon aandeel

(nv)
ordinary share
common share
equity share
(A) (ook:) common share of stock bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

aandelen houden in het kapitaal van

to hold shares in the capital of

aandelen inkopen

to redeem shares
to repurchase shares

aandelen intrekken

to cancel shares bron: OOK EUR-LEX 30-11-2022

het aandeel van de kantoorbevolking in de totale werkgelegenheid

the office population as a proportion of total employment

aandelen kopen

to buy shares
(A) (ook:) to buy stock bron: THOMAS WEST OK 30-11-2022

aandelen leveren

to transfer shares

aandeel in de mede-eigendom

share in the co-ownership

aandelen nemen

to subscribe for shares bron: COLLINS, NBW (2:95 lid 1 BW) 30-11-2022

niet-geplaatst aandeel

unissued share

niet-volgestort aandeel

partly paid share
not fully paid share

aandeel op naam

registered share bron: FISCALE WOORDENLIJST UVA, NBW, TERMINOLOGIE VLAAMSE OVERHEID, IATE 14-04-2022

een hoog aandeel van personen werkzaam in de kantorensector

a high proportion of people employed in the office sector

aandelen plaatsen

to place shares
to float shares

preferent aandeel

preference share
A preferred share

pro rato aandeel

pro rata share

aandeel met stemrecht

voting share

op aandelen storten

to pay calls on shares

aandeel aan toonder

bearer share
bron: OOK TERMINOLOGIE VLAAMSE OVERHEID
share issued in bearer form

aandelen verkrijgen

to acquire shares

volgestort aandeel

fully paid share
A paid-up share
bron: THOMAS WEST OK 05-12-2022
A full-paid share bron: THOMAS WEST OK 05-12-2022

aandelen volstorten

to pay up shares

aandeel met nominale waarde

share with par value
par-value share
A par share

aandeel in de winst

share in the profits
profit share

overige voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen laden...