Let op: dit is de demo-versie.

aandeel

(belang) interest , stake , share , cut
(beursfonds) stock
(bv) share , A stock
(nv) share , A stock
(recht op deel in kapitaal vennootschap) share , (A) (ook:) stock

voorbeeldzinnen

aandeel algemene ruimte

common area ratio bron: 22.000 BRUTO HITS

aandelen bezitten

to hold shares
to own shares
A to hold stock
A to own stock

commanditair aandeel

limited partner share bron: OOK EUR-LEX

converteerbaar aandeel

convertible share

aandeel van derden

third-party interest

evenredig aandeel

proportionate share
proportional share

aandeel in de gemeenschappelijke ruimte

share in the common area bron: 96.000 BRUTO HITS

geplaatst aandeel

issued share
A issued stock

het op ieder aandeel gestorte bedrag

the amount paid on each share

gewoon aandeel

(nv)
ordinary share
common share
equity share
A common stock

aandelen houden in het kapitaal van

to hold shares in the capital of

aandelen inkopen

to redeem shares
to repurchase shares

aandelen intrekken

to cancel shares
to withdraw shares

het aandeel van de kantoorbevolking in de totale werkgelegenheid

the office population as a proportion of total employment

aandelen kopen

to buy shares

aandelen leveren

to transfer shares

aandeel in de mede-eigendom

share in the co-ownership

aandelen nemen

to subscribe for shares
bron: OOK NBW (2:95 lid 1 BW) 24-02-2021
to subscribe to shares

niet-geplaatst aandeel

unissued share

niet-volgestort aandeel

partly paid share
not fully paid share

aandeel op naam

registered share
bron: FISCALE WOORDENLIJST UVA, NBW, TERMINOLOGIE VLAAMSE OVERHEID, IATE 14-04-2022
inscribed share

een hoog aandeel van personen werkzaam in de kantorensector

a high proportion of people employed in the office sector

aandelen plaatsen

to place shares
to float shares

preferent aandeel

preference share
A preferred stock

pro rato aandeel

pro rata share

aandeel met stemrecht

voting share

op aandelen storten

to pay calls on shares

aandeel aan toonder

bearer share
bron: OOK TERMINOLOGIE VLAAMSE OVERHEID
share issued in bearer form

aandelen verkrijgen

to acquire shares

volgestort aandeel

fully paid share
A paid-up stock
A full-paid stock

aandelen volstorten

to pay up shares

aandeel met nominale waarde

share with par value
par-value share
A par stock

aandeel in de winst

share in the profits
profit share

overige voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen laden...