Let op: dit is de demo-versie.

aandeel

(belang) interest , stake , share , cut
(beursfonds) stock
(bv) share , A stock
(nv) share , A stock
(recht op deel in kapitaal vennootschap) share , (A) (ook:) stock

voorbeeldzinnen

aandeel algemene ruimte common area ratio

aandelen bezitten to hold shares
to own shares
A to hold stock
A to own stock

commanditair aandeel limited partner share

converteerbaar aandeel convertible share

aandeel van derden third-party interest

evenredig aandeel proportionate share
proportional share

aandeel in gemeenschappelijke ruimte share in common area

geplaatst aandeel issued share
A issued stock

het op ieder aandeel gestorte bedrag the amount paid on each share

gewoon aandeel ordinary share
common share
equity share
A common stock

aandelen houden in het kapitaal van to hold shares in the capital of

aandelen inkopen to redeem shares
to repurchase shares

aandelen intrekken to cancel shares
to withdraw shares

het aandeel van de kantoorbevolking in de totale werkgelegenheid the office population as a proportion of total employment

aandelen kopen to buy shares

aandelen leveren to transfer shares

aandeel in de mede-eigendom share in the co-ownership

aandelen nemen to subscribe for shares
to subscribe to shares

niet-geplaatst aandeel unissued share

niet-volgestort aandeel partly paid share
not fully paid share

aandeel op naam registered share
inscribed share

een hoog aandeel van personen werkzaam in de kantorensector a high proportion of people employed in the office sector

aandelen plaatsen to place shares
to issue shares
to float shares

preferent aandeel preference share
A preferred stock

pro rato aandeel pro rata share

aandeel met stemrecht voting share

op aandelen storten to pay calls on shares

aandeel aan toonder bearer share
share issued in bearer form

aandelen verkrijgen to acquire shares

volgestort aandeel fully paid share
A paid-up stock
A full-paid stock

aandelen volstorten to pay up shares

aandeel met nominale waarde share with par value
par-value share
A par stock

aandeel in de winst share in the profits
profit share

overige voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen laden...