Lijst van geraadpleegde werken

Abbott, D.: Encyclopedia of Real Estate Terms, Gower Technical Press, Aldershot, 1986

Adam, J.H.: Longman Dictionary of Business English, 2e druk, Longman Group, Essex, 1989

Algra, N.E. & H.R.W. Gokkel: Fockema Andreae's verwijzend en verklarend juridisch woordenboek, 8e druk, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1995

Benson, M., E. Benson & R. Ilson: The BBI Combinatory Dictionary of English, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 1986

Binney, M.: Town Houses, Reed Consumer Books, Londen, 1998

Black, H.C.: Black's Law Dictionary, 6e druk, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1990

Bolderman, R.: Handboek Cement, CBR Cementbedrijven Nederland BV/CBR Cementbedrijven N.V., De Bilt/Brussel, 1988

Brown, L. (red.): The New Shorter Oxford English Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 1993

Chaballe, L.Y. & J.-P. Vandenberghe: Elsevier's Dictionary of Building Tools and Materials, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 1982

Curl, J.S.: Dictionary of Architecture, Oxford University Press, Oxford, 1999

Duin, R.H.A. van & G. de Kaste: Het Zuiderzeeproject in Zakformaat, Provincie Flevoland, Lelystad, 1984

Duin, R.H.A. van & G. de Kaste: The Pocket Guide to the Zuyder Zee Project, Provincie Flevoland, Lelystad, 1985

End, A. van den: Juridisch-Economisch Lexicon / The Legal and Economic Lexicon, Gateway, Driebergen, online november 2012

Ferrill, M.: de Witte Dame, Herbestemming van een industrieel vastgoed / Redevelopment of an Industrial Monument, www.designwarehouse.nl, 1998

Fleming, J, H. Honour & N. Pevsner: The Penguin Dictionary of Architecture, 4e druk, Penguin Books, Londen, 1991

Friedman, J.P., J.C. Harris & J.B. Lindeman: Dictionary of Real Estate Terms, Barron's, New York, 1987

Goossens, J., A. Guinee & W. Oosterhoff (red.): Buitenruimte, ontwerp aanleg en beheer van de openbare ruimte in Rotterdam, Uitgeverij 010, Rotterdam, 1995

Goossens, J., A. Guinee & W. Oosterhoff (red.): Public Space, Design, Layout and Management of Public Open Space in Rotterdam,, Uitgeverij 010, Rotterdam, 1995

Groenendijk, P. & P. Vollaard: Gids voor moderne architectuur in Nederland / Guide to Modern Architecture in the Netherlands, Uitgeverij 010, Rotterdam, 1998

Haaft, G. e.a.: Trouw Dossier NL nr 7 Wonen in Nederland, Rainbow Pocketboeken, Maarten Muntinga, Amsterdam, 2001

Haslinghuis, E.J. & H. Janse: Bouwkundige Termen, Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie, Primavera Pers, Leiden, 2001

Hayward, A.L. & J.J. Sparkes (red.): The Concise English Dictionary, Cassell/Omega Books, Londen, 1982

Hooghart, J.C. (red.): Verklarende Hydrologische Woordenlijst, Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO, Den Haag, 1986

Ibelings, H., H. van Dijk, B. Lootsma & T. Verstegen (red.): Jaarboek Architectuur in Nederland / Architecture in the Netherlands Yearbook 1997-1998, NAi Uitgevers, Rotterdam, 1998

Ibelings, H., H. van Dijk, B. Lootsma & T. Verstegen (red.): Jaarboek Architectuur in Nederland / Architecture in the Netherlands Yearbook 1998-1999, NAi Uitgevers, Rotterdam, 1999

Janse, H.: Amsterdam gebouwd op palen, De Brink, Amsterdam, 1996

Janse, H.: Building Amsterdam, De Brink, Amsterdam, 1996

Jansonius, H.: Nieuw Groot Nederlands-Engels Woordenboek, Nederlandsche Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1973

Jansonius, H.: Technisch Engels Woordenboek, Nederlandsche Uitgeversmaatschappij, Leiden, 1976

Keverling Buisman, F. e.a. (red.): De Monumenten van Drenthe, Bureau Monumentenzorg van de provincie Drenthe, Assen, 1995

King, F.D.K.: A Visual Dictionary of Architecture, John Wiley & Sons, New York, 1994

Koster, E. & Th. van Oeffelt, Hoogbouw in Nederland 1990-2000, High-rise in the Netherlands, NAi Uitgevers, 1999

Maclean, J.H. & J.S. Scott: The Penguin Dictionary of Building, 4e druk, Penguin Books, Londen, 1993

Makins, M. e.a. (red.): Collins English Dictionary, 3e druk, HarperCollins Publishers, Glasgow, 1991

Mansum, C.J. van: Elsevier's Dictionary of Building Construction, Elsevier's Science Publishers, Amsterdam, 1959

Martin, W., G.A.J. Tops e.a.: Van Dale Groot woordenboek Nederlands-Engels, versie 2.0, Van Dale Lexicografie, Utrecht, 2002

Martin, W., G.A.J. Tops e.a.: Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands, versie 2.0, Van Dale Lexicografie, Utrecht, 2002

Mattie, E.: Functionalism in the Netherlands / Functionalisme in Nederland, Architectura & Natura, Amsterdam, 1995

McDonald, R.: Illustrated Building, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999

Neufert, E.: Architect's Data, 2e druk, Blackwell Science, Oxford, 1980

Oxtoby, P. (red.): Groot Polytechnisch Woordenboek Nederlands Engels, Kluwer Technische Boeken, Deventer/Antwerpen, 1993

Oxtoby, P. (red.): Groot Polytechnisch Woordenboek Nederlands Engels-Nederlands, Kluwer Technische Boeken, Deventer/Antwerpen, 1993

Pothorn, H.: Styles of Architecture, Batsford, Londen, 1968

Reed, H.A. & N.G. Gedye: Geïllustreerd Technisch Woordenboek / Illustrated Technical Dictionary, Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen, Brussel

Scott, J.S.: The Penguin Dictionary of Civil Engineering, 4e druk, Penguin Books, Londen, 1991

Steele, J.: Architectuur Nu, Thoth, Bussum, 1997

Steele, J.: Architecture Today, Phaidon Press, Londen, 1997

Steinmetz, S. e.a. (red.): Random House Webster's Unabridged Dictionary, 2e druk, Random House, New York, 1998

Stokhuyzen, F.: Molens, 3e druk, Van Dishoeck, Bussum, 1973

Summers, D. e.a. (red.): Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Group, Essex, 1987

Tuin, J.D. van der: Elsevier's Dictionary of Water and Hydraulic Engineering, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1987

andenhove, Ch.: Art and architecture / Art et architecture / Kunst en architectuur, La Renaissance du Livre, Tounai, 1998

Ven, G.P. van de (red.): Leefbaar laagland, geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland, 4e druk, Matrijs, Utrecht, 1996

Ven, G.P. van de (red.): Man-made Lowlands, History of Water Management and Land Reclamation in the Netherlands, 3e druk, Matrijs, Utrecht, 1996

Visser, A.D.: Elsevier's Dictionary of Soil Mechanics, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1965

Visser, W.A. (red.): Geological Nomenclature, Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht, 1980

Voeten, M.E.C.M. & A. van den End: Bank- en Verzekerings Lexicon / The Banking and Insurance Lexicon, Gateway, Zeist, 1996

White, N.: The Architecture Book, Alfred A. Knopf, New York, 1976

Wiley, S.F.: A Dictionary of Military Architecture, www.geocities.com/athens/atrium/3696/fortifications/madict.html

Periodieken, losbladige uitgaven, alsmede publicaties waarin geen auteur of redacteur wordt genoemd:

Annual Report 1997 Bouwfonds, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Hoevelaken, 1998

At home in all Real Estate markets, ING Vastgoed, Den Haag, 1996

De Nederlandse markt voor commercieel vastgoed in 1998, DTZ Zadelhoff Research, DTZ Zadelhoff, Utrecht, 1998

Gids / Guide Nederlands Openluchtmuseum, Nederlands Openluchtmuseum, 1996

Jaarverslag 1997 Bouwfonds, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Hoevelaken, 1998

Hans van Heeswijk architect, Uitgeverij 010, Rotterdam, 1995

Jaarverslag 1998 / Annual Review 1998, Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO, 1998

Landschapsarchitectuur en stedebouw in Nederland 95 - 97 / Landscape Architecture and Town Planning in the Netherlands 95 - 97, THOTH, Bussum, 1998

Metabo Electric Power Tools, General Catalogue 97/98, Metabowerke, Nürtingen, Duitsland, 1997

Metabo Elektrische Gereedschappen, Catalogus 1998, Metabo Nederland, Breukelen, 1998

Multilingual Dictionary of Concrete, Fédération Internationale de la Précontrainte, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, 1976

Nederlandse Hoger Onderwijs Termen in het Engels, Nuffic, Den Haag, 1994

The Dutch commercial property market, a review of current trends and investment prospects, DTZ Zadelhoff Research, DTZ Zadelhoff, Utrecht, 1996

The Dutch commercial property market for 1998, DTZ Zadelhoff Research, DTZ Zadelhoff, Utrecht, 1998

The Glossary of Property Terms, Jones Lang Wootton, The Estates Gazette Limited & South Bank Polytechnic, Estates Gazette, Londen, 1989

Tips & Advies Vastgoed, Indicator, Helmond, 1997

Toeristische Gids Michelin Nederland / Tourist Guide Michelin Netherlands, Michelin Tyre, Watford, 1997

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989, UAV 1989, Stichting Instituut voor Bouwrecht, Den Haag, 1990

Uniform Administrative Conditions for the Execution of Works 1989, UAV 1989, Stichting Instituut voor Bouwrecht, Den Haag, 1990

Van alle vastgoedmarkten thuis, ING Vastgoed, Den Haag, 1996

Visie achter de feiten, de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed, DTZ Zadelhoff Research, DTZ Zadelhoff, Utrecht, 1996

Wolters' Beeld-woordenboek Engels en Nederlands, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1986

Woordwijzer, goed taalgebruik in bedrijf en techniek, Nederlands Normalisatie-instituut/Belgisch Instituut voor Normalisatie, SDU Uitgevers/Standaard Uitgeverij, Den Haag/Antwerpen, 1998