Lijst van gebruikte afkortingen

aanbest.aanbestedingennvnaamloze vennootschap
agr.agrarischNVMNederlandse Vereniging van
alg. algemeen Makelaars o.g. en
art. artikel vastgoeddeskundigen
a.s.aanstaandeo.g.onroerend goed/of gelijkwaardig
bijv. bijvoorbeeld oz.onroerende zaken
bkh. boekhoudingOZBonroerendezaakbelasting
bn.bijvoeglijk naamwoordprot.protestants
bv besloten vennootschapre.pers.rechtspersoon
BW Burgerlijk Wetboek r.k.rooms-katholiek
bw.bijwoord RvWetboek van Burgerlijke
chem. chemie Rechtsvordering
comm. onr. goedcommercieel onroerend goedRWSRijkswaterstaat
comp.computerSBVStichting voor Beleggings- en
concr.concreet Vastgoedkunde
econ.economischscheepv.scheepvaart
eff.effectenspoorw.spoorwegen
EGEuropese Gemeenschapstat.statistiek
elektr.elektriciteitSvWetboek van Strafvordering
enz.enzovoortstechn.technisch
evt.eventueeltelecomm.telecommunicatie
fig.figuurlijktop. topografie
fisc.fiscaalverz. verzekeringen
geol. geologischvnl.voornamelijk
hist.historischvofvennootschap onder firma
hwahemelwaterafvoervolt. deelw.voltooid deelwoord
inf.informeel vz.voorzetsel
jur.juridischWet IBWet inkomstenbelasting
lett.letterlijkwisk. wiskunde
luchtv.luchtvaartWmbWet milieubeheer
Min. LNVMiniserie van Landbouw, WOZ Wet waardering onroerende
Natuur en Voedselkwaliteit zaken
med.medischWROWet op de ruimtelijke ordening
meerv.meervoudww.werkwoord
nat.pers.natuurlijk persoonzn. zelfstandig naamwoord