Op het internet treft u vele waardevolle sites en glossaria. De samensteller van het Lexicon heeft de onderstaande voor u verzameld.

Diversen

Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013
Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013, Engelse vertaling
Richtlijnen voor beëdigde vertalingen
Bijbel, met zoekmogelijkheden
Bible, with search possibilities
Bible, King James Version, with search facility
Nederlandse Corporate Governance Code, Nederlandse en Engelse tekst, via ‘de code’
Belgische Corporate Governance Code 2009, Nederlandse tekst
Belgische Corporate Governance Code 2009, Engelse tekst
Culture at a first glance
Doing business in the Netherlands
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, jaarverslag 2009, NL
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, jaarverslag 2009, EN
The World Factbook of the American Intelligence Service
Engelse vertaling van Nederlandse gedichten
Gedragscode Hypothecaire Financieringen, Nederlands en Engels
informatie voor gedetineerden, NL
informatie voor gedetineerden, EN
juridisch.nl, zeer diverse juridische informatie
recht.nl, juridische informatie
Clickdocs, UK Legal Documents & Information, met Glossary
Lawlinks, Legal Information on the Internet
Legal Resources in the UK and Ireland
Infolaw: gateway to the UK legal web
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, the notary
the notary
spoedcursus octrooien, NL
spoedcursus octrooien, EN
Plain English Campaign
risicokaart, NL en EN
R-zinnen, Nederlands
R-zinnen, Engels
S-zinnen, Nederlands
S-zinnen, Engels
tekst Vlaamse leeuw, Nederlands en Engels
Voorbeeldverklaringen en voorbeeldbrieven
de 10 vreemdste Engelse wetten
Dick van Zijderveld, Literatuur, Beschouwingen over taal, Woordenlijst Evenwaardig Nederlands

Europa

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
Europees arrestatiebevel, Nederlandse tekst
Europees arrestatiebevel, Engelse tekst
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
Easy reading corner
Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken
Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
Economisch en Sociaal Comité
European Environment Agency
EUR-Lex
Euro
Europa site, meertalig, zeer veel links
Uw Europa, meertalig
Europol
Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling
Europese Grondwet, Nederlandse tekst
Europese Grondwet, Engelse tekst
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Europese Investeringsbank
Justice
Engelstalige tekst over Nederland
officiële documenten van de EU
Bureau voor officiële publicaties
Europese ombudsman
Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken, o.a. NL en EN
Europese Stichting voor opleiding
Europees Parlement
Communautair Bureau voor Plantenrassen
Solvit, effectieve probleemoplossing in de interne markt, meertalig
Comité van de Regio's
Europese Rekenkamer
Secretariaat-generaal van de Europese Commissie
Staat van de Unie 2020
Staat van de Unie 2020, Engelse tekst
TED
Europese Unie online
Uw rechten, land per land
Europees Agentschap voor de Veiligheid en de Gezondheid op het Werk
verdragsteksten Europese Unie
EurWORK, European Observatory of Working Life

Grammatica

forum English as a Second Language
grammar and usage for the non-expert
Hit Parade Of Errors In Grammar, Punctuation, And Style
Grammarist
model letters
Using English.com - Learning English as a Second Language

Nieuws

Dutch News
Netherlands Info Service, Dutch News in English
nieuwsbrief Eurotopics
news and information for the expats
Flanders Today, Vlaams nieuws in het Engels
Government.nl, daily news from the Dutch Government
Rechtennieuws.nl, juridisch nieuws, zeer veel links
overzicht Nederlandse kranten
Teller Report, non-English news
NRC Handelsblad
persberichten Ministerie van Justitie en veiligheid, Nederlands
persberichten Ministerie van Justitie en veiligheid, Engels
persberichten van de Vlaamse overheid
Rijksoverheid
Rijksoverheid, EN
Al-Jazeera
BBC News
Daily Telegraph
The Economist Britain
The Economist
The Guardian
The Independent
The New York Times
The Sun
The Times
The Washington Post

Onderwijs

woordenlijst Avans Hogeschool, NL-EN
beroepsonderwijs in Nederland, NL
beroepsonderwijs in Nederland, EN
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederlands
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Engels
woordenlijst Nuffic, Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs
Nederlands en onderwijs
Organisatie van het onderwijssysteem in Nederland
Organisatie van het onderwijssysteem in Nederland, Engelse tekst
Organisatie van het onderwijssysteem in België (Vlaamse gemeenschap)
Organisatie van het onderwijssysteem in België (Vlaamse gemeenschap), Engelse tekst
TESE - Thesaurus voor Onderwijssystemen in Europa
woordenlijst TU Delft
UvA-vertaallijst

Organisaties

Agentschap van de Generale Thesauri van het Ministerie van Financiën
Amnesty International
Amnesty International Nederland
T.M.C. Asser Instituut
Autoriteit Financiële Markten
Koninklijke Bibliotheek
Brandweer
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Centraal Planbureau
Nederlands Centrum Buitenlanders
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Commissariaat voor de Media
producten Bureau voor Dactyloscopische Artikelen, Nederlands en Engels
Euthanasiecode 2018
Euthanasiecode 2018, Engelse tekst
Instituut Fysieke Veiligheid
Nederlands Forensisch Instituut
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Gezondheidsraad
jaarverslag 2018 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
jaarverslag 2018 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, Engelse vertaling
Inspectie SZW
Inspectie van het Onderwijs
Kennisring, informatie over werk, inkomen, gezondheid, zorg en welzijn, recht en regel
Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen
informatie en vertaalde brochures Raad voor de Kinderbescherming
Kamer van Koophandel, Nederlands en Engels, met o.a. registratieformulieren
Koninklijke Marine
De Nederlandsche Bank
Onderwijsraad
Nederlandse Orde van Advocaten
Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Politie
Raad van State, België
Raad voor Volksgezondheid & Zorg
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland met algemene informatie over recht en een selectie van gerechtelijke uitspraken
Reclassering Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Rijksvastgoedbedrijf
Sociaal-Economische Raad (SER)
Sociaal en Cultureel Planbureau
NSCR, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
VCA
VluchtelingenWerk Nederland
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
WaarborgHolland
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)
Zorginstituut Nederland
Companies House
HM Revenue & Customs
The Insolvency Service
Interpol
The Law Commission
The Law Society of England and Wales
International Organization for Migration
The London Stock Exchange
UNHCR, the UN Refugee Agency
International Victimology Institute Tilburg

Overheid

overheid.nl, Engelstalige websites van de overheid
De Adviesraad Internationale Vraagstukken, adviezen, Nederlands en Engels
Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018, Nederlands en Engels
Belastingdienst, met Engelse teksten via ‘English site’
Belastingdienst, Vlaanderen
Belastingdienst, toelichting C-formulier 2018
Belastingdienst, toelichting C-formulier 2018, Engelse tekst
links naar Belgische instellingen, partijen en kranten
Autoriteit Consument & Markt
toespraak van Zijne Majesteit de Koning in verband met het coronavirus, NL
toespraak van Zijne Majesteit de Koning in verband met het coronavirus, EN
Federale Overheidsdienst Financiën
InternetGemeentegids
governments on the www: Netherlands, national institutions, regional institutions, municipal institutions, representations in foreign countries, political parties enz.
website Het Koninklijk Huis
website Het Koninklijk Huis, Engels
Openbaar Ministerie
Openbaar Ministerie, Engels
overheid.nl
Politie België
Vlaamse gemeenten en provincies
Regeerakkoord 2012
Regeerakkoord 2012, Engelse vertaling
Regeerakkoord 2017
Regeerakkoord 2017, Engelse vertaling
Regeerakkoord Vlaanderen 2014-2019
Regeerakkoord Vlaanderen 2014-2019, Engelse vertaling
rijksoverheid.nl
Engelstalige pagina rijksoverheid.nl
Septemberverklaring 28 september 2020, Vlaamse regering
Troonrede 2020
Troonrede 2020, Engelse vertaling
Tweede Kamer, Engelstalige website
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Vertegenwoordigingen in het buitenland
Provincie Drenthe
Provincie Flevoland
Provincie Friesland
Provincie Gelderland
Provincie Groningen
Provincie Limburg
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Zeeland
Netherlands worldwide
Nederlandse Ambassade België
Nederlandse Ambassade Denemarken
Nederlandse Ambassade Duitsland
Nederlandse Ambassade Frankrijk
Nederlandse Ambassade Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Nederlandse Ambassade Rusland
Nederlandse Ambassade Spanje
Nederlandse Ambassade Verenigde Staten
Nederlandse Ambassade Zuid-Afrika
Nederlandse Ambassade Zweden
Nederlandse Ambassade Zwitserland
10 Downing Street website
Gov.uk
Guide to Government
Houses of Parliament website
Irish Tax and Customs
The White House
United States Department of Defense
United States Department of State

Taalgebruik

buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands
Vaste combinaties met naamvallen
Branch Out, blog Legal English
Mijn Woordenboek.nl
In duidelijk Nederlands: spreken en schrijven voor iedereen
Genootschap Onze Taal
Interinstitutionele schrijfwijzer
Schrijfwijzer Rijkswaterstaat
Spellingsite
NRC stijlboek
Taalsector België
Taaluilen, taaltips
Taaluniversum, alles over het Nederlands
taalvragen Schrijf.be
Vertaalwoordenboek Bond tegen Leenwoorden
Verwarwoordenboek
Woordenlijst Nederlandse Taal
Woordhoek NRC
British Slang Dictionary, Translate British to American & American to British
Dutch word of the day
Using English.com - Learning English as a Second Language
BBC Learning English
Legal English
the Plain English Campaign
Translation and drafting resources in the European Union languages
The Economist Style Guide
The Guardian, Observer and guardian.co.uk style guide
English Style Guide European Commission Directorate General for Translation

Vertalen

Proz.com, Online Community and Workplace for Language Professionals
Translating EU texts made easier, links to resources
Mijn Engels Woordenboek, met o.a. Engels leren, uitleg grammatica, werkwoorden

Wetten, besluiten, regelingen, verdragen en verordeningen

TRIS-database, vertaalde Nederlandse besluiten, wetten, regelingen enz.
Wet afbreking zwangerschap
Wet afbreking zwangerschap, Engelse vertaling
Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenwet, Engelse vertaling
Wet auteurscontractenrecht
Wet auteurscontractenrecht, Engelse vertaling
Auteurswet
Auteurswet, Engelse vertaling
Algemene wet gelijke behandeling
Algemene wet gelijke behandeling, Engelse vertaling
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, Engelse vertaling
Wet tot behoud van cultuurbezit
Wet tot behoud van cultuurbezit, Engelse vertaling
Wet bescherming persoonsgegevens
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Nederlandse en Engelse tekst
Algemene Wet bestuursrecht
Algemene Wet bestuursrecht, Engelse vertaling
Wet bodembescherming
Wet bodembescherming, Engelse vertaling
Besluit bodemkwaliteit
Besluit bodemkwaliteit, Engelse vertaling
Bouwbesluit 2012
Bouwbesluit 2012, Engelse vertaling
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
Wet op het Centraal bureau voor de statistiek, Engelse vertaling
Uitvoeringswet verdrag chemische wapens
Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, Engelse vertaling
Comptabiliteitswet 2001
Comptabiliteitswet 2001, Engelse vertaling
Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, Nederlandse en Engelse tekst
Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017
Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017, Engelse vertaling
Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, Nederlandse en Engelse tekst
Erfgoedwet
Erfgoedwet, Engelse vertaling
Faillissementswet
Faillissementswet, Engelse vertaling
Wet op het Financieel Toezicht
Wet op het Financieel Toezicht, Engelse vertaling
Besluit financiering rechtspraak 2005
Besluit financiering rechtspraak 2005, Engelse vertaling
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, Engelse vertaling
Algemene verordening gegevensbescherming, Nederlandse en Engelse tekst
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Engelse tekst
Gemeentewet
Gemeentewet, Engelse vertaling
Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone
Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone, Engelse vertaling
Wet grenzen Nederlandse territoriale zee
Wet grenzen Nederlandse territoriale zee, Engelse vertaling
Grondwet Nederland
Grondwet Nederland, Engelse vertaling
Grondwet België
Grondwet België, Engelse vertaling
Grondwet Sint Maarten
Grondwet Sint Maarten, Engelse vertaling
Grondwet Suriname
Grondwet Suriname, Engelse vertaling
Haagse verdragen, Engelse vertalingen
grondwettelijk-historische teksten in verband met de Nederlanden - texts related to the constitutional history of the Netherlands met o.a. Plakkaat van Verlatinghe en Engelse vertaling, thuisblad van Mathias E. Storme
Wet Huis voor klokkenluiders, Nederlandse tekst
Wet Huis voor klokkenluiders, Engelse vertaling
Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van de geldigheid van huwelijken, Nederlandse en Engelse tekst
Besluit immunologische farmaceutische producten
Besluit immunologische farmaceutische producten, Engelse vertaling
Wet inkomstenbelasting 2001
Wet inkomstenbelasting 2001, Engelse vertaling
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, Engelse vertaling
Wet op de inrichting van het Rekenhof, België
Wet op de inrichting van het Rekenhof, België, Engelse vertaling
Verdrag van Prüm, Verdrag tussen ... inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking ...
Verdrag van Prüm, Verdrag tussen ... inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking , Engelse vertaling
Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, Engelse vertaling
Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië 1991
Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië 1991, Engelse vertaling
Kadasterwet
Kadasterwet, Engelse vertaling
Kieswet
Kieswet, Engelse vertaling
Klimaatakkoord
Klimaatakkoord, EN
Kamerbrief voorstel voor een Klimaatakkoord
Kamerbrief voorstel voor een Klimaatakkoord, EN
Wet op de loonbelasting 1964
Wet op de loonbelasting 1964, vanaf pag.148, Engelse vertaling
Mededingingswet
Mededingingswet, Engelse vertaling
Mediawet 2008
Mediawet 2008, Engelse vertaling
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, Engelse vertaling
Wet Milieubeheer
Wet Milieubeheer, Engelse vertaling
Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, Nederlandse en Engelse tekst
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006
Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006, Engelse vertaling
Rijkswet op het Nederlanderschap
Rijkswet op het Nederlanderschap, Engelse vertaling
Wet normering topinkomens
Wet normering topinkomens, Engelse vertaling Wet op het notarisambt
Wet op het notarisambt, Engelse vertaling
Wet op de ondernemingsraden
Wet op de ondernemingsraden, Engelse vertaling
Omgevingswet
Omgevingswet, Engelse vertaling
Wet openbaarheid van bestuur
Wet openbaarheid van bestuur, Engelse vertaling
Wet openbare manifestaties
Wet openbare manifestaties, Engelse vertaling
Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen
Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen, Engelse vertaling
Opiumwet
Opiumwet, Engelse vertaling
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie, Engelse vertaling
Penitentiaire beginselenwet
Penitentiaire beginselenwet, Engelse vertaling
Penitentiaire maatregel
Penitentiaire maatregel, Engelse vertaling
Provinciewet
Provinciewet, Engelse vertaling
Wet op de Raad van State
Wet op de Raad van State, Engelse vertaling
Wet op de rechterlijke organisatie
Wet op de rechterlijke organisatie, Engelse vertaling
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Engelse vertaling van delen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Instellingsbesluit Restitutiecommissie
Instellingsbesluit Restitutiecommissie, Engelse vertaling
Rijksoctrooiwet 1995
Rijksoctrooiwet 1995, Engelse vertaling
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, Engelse vertaling
Wetboek van Strafrecht
gedeeltelijke vertaling Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering, Engelse vertaling
Code Tabaksblat 2016
Code Tabaksblat 2016, Engelse tekst
Telecommunicatiewet
Telecommunicatiewet, Engelse vertaling
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Engelse vertaling
Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts, Nederlandse tekst en Engelse vertaling
Wet toezicht trustkantoren
Wet toezicht trustkantoren, Engelse vertaling
Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen
Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen, Engelse vertaling
Wet veiligheidsregio’s
Wet veiligheidsregio’s, Engelse vertaling
Verdrag inzake verkeerstekens, Nederlandse en Engelse tekst
Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland
Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland, Engelse vertaling
Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, Nederlandse en Engelse tekst
Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, Nederlandse en Engelse tekst
Vreemdelingenwet 2000
Vreemdelingenwet 2000, Engelse vertaling
conceptversie Besluit tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de vereenvoudiging en uniformering van regels voor windparken op zee (algemene regels windparken op zee)
conceptversie Besluit tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de vereenvoudiging en uniformering van regels voor windparken op zee (algemene regels windparken op zee), Engelse vertaling
Waterwet
Waterwet, Engelse vertaling
Verdrag inzake het wegverkeer, Nederlands en Engels
Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005
Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005, Engelse vertaling
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, Engelse vertaling
Zetelverdrag tussen het Internationaal Strafhof en het Gastland, Nederlandse en Engelse tekst
Act of Settlement, 1701
English Bill of Rights, 1689
Charter of the United Nations
Constitution of the United States, 1787
Government of Wales Act 1998
Handvest van de Verenigde Naties
Human Rights Act 1998
Magna Carta, 1215
Northern Ireland Act 1998
The Petition of Right, 1628
Scotland Act 1998
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Nederlandse tekst
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Engelse tekst
Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen, Nederlandse en Engelse vertaling
Verdrag inzake de rechten van het kind, Nederlandse en Engelse tekst

Woordenboeken en encyclopedieën

Algemeen Nederlands Woordenboek
Antiek-Encyclopedie
Nederlandsch-Engelsch woordenboek voor het assurantiebedrijf
damwoordenboek, NL-FR-EN
Woordenboek Dicios Nederlands en Engels
DictIndustry, o.a. NL-EN
grafisch woordenboek
viertalig aanvullend hulpwoordenboek voor Groot-Nederland
medisch woordenboek, NL-EN
spoorwegwoordenboek, Nederlands-Engels
geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen, o.a. NL en EN
Vertaalwoordenboek Bond tegen Leenwoorden
Woordenboek Belgische verzekeringssector
Vlaams woordenboek
UBS dictionary on banking
Multilingual Bookbinding Dictionary, o.a. Nederlands en Engels
Business dictionary
Catholic Encyclopedia
Collins
Computer Dictionary
Encyclopaedia Britannica
online etymology dictionary
Dictionary of Insurance and Risk Management Terms
Investopedia
Engelse juridische woordenboeken en woordenlijsten
Law Dictionary
law.com dictionary
Legal Dictionary
Legal Dictionary
woordenboek Leo, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Chinees en Russisch
Lexico
Medical dictionary
OneLook dictionary search
foreign language online dictionaries
Meanings and origins of over 2000 English sayings, phrases and idioms
Travel Industry Dictionary
Dictionary of Vexillology
Merriam-Webster
Wikipedia
Wiktionary

Woordenlijsten, glossaria (eentalig)

Afkortingen BOA
Binnenvaarttaal, Nederlands
Coronawoordenboek, Nederlands
Dick van Zijderveld, woordenlijst evenwaardig Nederlands
financiële begrippenlijst
De Geïntegreerde Taalbank
Initiaal- en letterwoorden
juridische termen Centraal Bureau voor de Statistiek
juridische termen Centraal Bureau voor de Statistiek, Engels
Kabeltelefoon
Logistics glossary
medische woordenlijst
medische woordenlijst, o.a. Nederlands en Engels
onderwijstermen
Oudhollandse termen
Vlaamse Parlementaire begrippenlijst
thesaurus Politiekunde
Politiek jargon
SenLex, officiële informatie over de Belgische institutionele regelgeving, NL
glossarium Technische begrippen in verband met beveiligingskenmerken en veiligheidsdocumenten in het algemeen
Thesaurus Zorg en Welzijn
accountancy terms
A Glossary of Archival and Records Terminology
chartering terms
Financial Times Lexicon
Fun with Words
glossary of terms used in heraldry
Wayne Magnuson: English idioms, sayings & slang
HM Revenue & Customs Inheritance Tax: Glossary of Terms
investing glossary
the 'Lectric Law Library's Legal Lexicon's Lyceum', termen met verklaringen
medical terminology
Patent Glossary
the phrase finder
Glossary of statistical terms
Technology and IP Law Glossary
Term life insurance glossary
thesaurus
Translation Glossaries
Typography terms
Michael Quinion’s World Wide Words

Woordenlijsten, glossaria (meertalig)

Asylum and Migration Glossary, o.a. NL-EN
automotive industry terms, Nederlands-Engels
woordenlijst Avans Hogeschool, NL-EN
terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden
meertalige chemische terminologie
computerwoorden.nl, via ‘Woordenlijsten’
woordenlijst confectie
Congresterminologie, o.a. NL-EN
Coronavirus Glossary, o.a. NL-EN en EN-NL
EU-terminologie e-marked prepackages
European Environmental Agency, general multilingual environmental thesaurus
EU-terminologie
Eurotermbank, o.a. NL-EN
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, zie bijlage 1, Nederlands
Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, zie Annex 1, Engels
handige woorden en zinnen
Heraldic Atlas met 520 illustraties in zes talen waaronder Nederlands en Engels
heraldische termen, o.a. Engels
heraldische termen, o.a. Nederlands en Engels
IATE, gegevensbank vertalers EU
vertaallijst IND, o.a. NL-EN
Multilingual Inland Navigation Terminology
IT glossary, Engels-Nederlands
Juridisch woordenboek Nederlands-Engels
meertalige juridische woordenlijst
Kapperswoordenboek, o.a. NL-EN
Kennisconsult begrippenlijst, Nederlands en Engels
Land-, tuin- en boschbouwkundig woordenboek, o.a. NL-EN
termen landmacht, Engels-Nederlands
woordenlijst Latijn-Nederlands
Latin phrases
Librarylingo, Nederlands-Engels
Wikilogistics, logistieke termen, o.a. DE-EN
termen marine, Engels - Nederlands
medical glossary, EN-NL
Meeting Industry Terminology, o.a. EN-NL
Microsoft Language Portal
European Migration Network Asylum and Migration glossary
Amerikaans militair woordenboek, EN-DE
glossarium modeonderwijs, Nederlands-Engels
muziektermen, Nederlands-Engels en Engels-Nederlands
Netherlands Commercial Court, Glossary of Dutch procedural terminology, NL-EN
oftalmologisch woordenboek, o.a. NL-EN
Politiek jargon
Psychoanalytisch Woordenboek, o.a. NL-EN
TERMIUM Plus, Quebec, EN, FR en SP
PIARC dictionary, roads and road transportation
terminologie Schengen
woordenlijst softwaretermen, EN-NL
statistische terminologie, meertalige glossary
eurovoc Thesaurus
Dictionary TransNate, EN-NL
het woord van vandaag
Versicherungslexikon, EN-DE en DE-EN
Terminologie Vlaamse Overheid, o.a. NL-EN
begrippenlijst Vreemdelingbeleid van Directie Voorlichting Min. VenJ
TTO woordenlijst, wiskunde, NL-EN
woordjesleren.nl
zeiltermen, NL-EN
Coronawoordenlijst van het Duitse Bundessprachenamt (vier talen, waaronder Nederlands).
De site is gratis toegankelijk voor iedereen. Kies voor 'Log in as guest' indien er om inloggegevens wordt gevraagd. Hierna kan rechtsboven in het blauwe vakje de talencombinatie worden gekozen.