Vaste tekstbestanddelen van verdragen

De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag
Zich bewust van het feit dat ...
Indachtig ...
Overwegende dat ...
Geleid door de wens ...
Gelet op ...
Van oordeel zijnde ...
Verwijzende naar ...
Zich verbindende tot ...
In herinnering brengend dat ...
Vastbesloten hiertoe ...
Ervan overtuigd dat ...
Zijn overeengekomen als volgt:

The States Parties to this Convention
Mindful that ...
Bearing in mind ...
Considering that ...
Desiring to ...
Having regard to ...
Being of the opinion that ...
Recalling ...
Committing themselves to ...
Recalling that ...
Being determined to these ends ...
Convinced that ...
Have decreed as follows: