Rijkswapen, provinciewapens, wapens van Amsterdam en van de provinciale hoofdsteden

Rijkswapen

Het Koninkrijk

In azuur, bezaaid met blokjes van goud, een leeuw van goud, gekroond met een kroon van drie bladeren en twee parelpunten van hetzelfde, getongd en genageld van keel, in de rechtervoorklauw opgeheven houdende in schuinlinkse stand een zwaard van zilver met gevest van goud en in de linker- een bundel van zeven pijlen van zilver met punten van goud, de pijlen te zamen gebonden met een lint mede van goud. Het schild gedekt met de Koninklijke kroon en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel, het devies Je maintiendrai in Latijnse letters van goud op een lint van azuur. Het geheel geplaatst op een mantel van purper, geboord van goud, gevoerd met hermelijn, opgebonden met koorden eindigende in kwasten, beide van goud, en gedekt door een baldakijn van purper, geboord van goud en dragende de Koninklijke kroon.

The Kingdom

Azure, billity or, a lion rampant of the same, crowned with a coronet of two pearls between three leaves of the same, armed and langued gules, in its dexter paw a sword argent hilted or, raised bendwise contourne, in the sinister paw seven arrows argent with heads or, bound together with ribbon or. The shield is ensigned with the [Dutch] Royal crown and supported by two lions rampant or, armed and langued gules. They stand on a scroll azure with the text ‘Je Maintiendrai’ in Roman letters or. This coat of arms is placed on a mantle purpure, trimmed or, lined ermine, tied back at the corners with tassled cords or and topped by a domed canopy purpure, trimmed or, ensigned with the Royal crown.

Provinciewapens

Drenthe

In goud, zittend op een gouden kroon, Maria van natuurlijke kleur met een gouden kroon van drie lelies en gekleed in een gewaad van keel waaroverheen een mantel van azuur, houdende in de rechterhand een gouden scepter, uitlopend in een lelie en houdende op de linkerknie het zittende Kind Jezus van natuurlijke kleur, gekleed van zilver. Het schild gedekt met een van keel gevoerde gouden kroon van vijf bladeren, vier parels en drie diademen en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.

In a field or, seated on a throne of the same, the Virgin Mary proper in a mantle azure over a robe gules, wearing a crown of three fleur-de-lis or; in the dexter hand a sceptre or with a fleur-de-lis finial, on the sinister knee the Christ Child, proper, in a robe argent. The shield is ensigned with a coronet or, of four pearls between five leaves and three diadems, lined gules. Supporters: two lions rampant or, armed and langued gules.

Flevoland

Golvend doorsneden van azuur en zilver en over alles heen een zeeleeuw, golvend doorsneden van goud en azuur, getongd en genageld van keel en houdende in de rechtervoorklauw een lelie van zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.

Per fess wavy, azure and argent; over all a sea-lion party per fess wavy or and azure, armed and langued gules, holding a fleur-de-lis argent in its dexter paw. The shield is ensigned with a coronet or, of four pearls between five leaves. Supporters: two lions rampant or, armed and langued gules.

Friesland

In azuur twee gaande, boven elkander geplaatste leeuwen van goud, vergezeld van zeven liggende blokjes van hetzelfde, geplaatst 2:2:3; het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier paarlen, en gehouden door twee leeuwen van goud.

Azure, two lions passant in pale or, between seven billets of the same, placed horizontally two, two and three. The shield is ensigned with a coronet or of four pearls between five leaves. Supporters: two lions rampant or.

Gelderland

Gedeeld : I in azuur een omgewende, dubbelstaartige leeuw van goud, gekroond van hetzelfde en getongd en genageld van keel; II in goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel. Het schild gedekt met de hertogelijke kroon van goud, gevoerd van keel met hermelijnen opslagen. Schildhouders: twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.

Per pale, azure and or: I a lion rampant to the sinister, double-queued or, crowned with the same, armed and langued gules; II a lion rampant sable, armed and langued gules. The shield is ensigned with a duke's coronet or, lined gules, turned up with ermine. Supporters: two lions rampant or, armed and langued gules.

Groningen

Gevierendeeld: I en IV in goud een dubbele adelaar van sabel, dragende op zijn borst een schildje van zilver, beladen met een dwarsbalk van sinopel; II en III in zilver drie linkerschuinbalken van azuur, vergezeld van elf schuingeplaatste harten van keel 1,4,4,2. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier paarlen en ter wederzijde gehouden door een leeuw van goud.

Quarterly; I and IV or, a double-headed eagle displayed sable; on his chest a small shield argent, a fess vert; II and III argent, three bends sinister azure, between eleven hearts gules, placed one, four, four and two, bendwise. The shield ensigned with a coronet or, of four pearls between five leaves. Supporters: two lions rampant or.

Limburg

Een gevierendeeld schild; het eerste kwartier in zilver een van goud gekroonde en geklauwde leeuw van keel met dubbelen staart; het tweede kwartier in goud een van keel getongde en geklauwde ongekroonde leeuw van sabel; het derde kwartier in goud drie hoorns van keel, geplaatst twee en een, en voorzien van banden van zilver; het vierde kwartier in azuur een leeuw van goud met dubbelen staart, getongd van keel, gekroond en geklauwd van goud; over alles heen een hartschild van zilver beladen met een van goud gekroonden en geklauwden leeuw van keel met dubbelen staart. Het schild gedekt met den Limburgschen hertogelijken hoed of kroon.

Quarterly: I argent, a lion double-queued gules, armed and crowned or; II or an uncrowned lion rampant sable, armed and langued gules; III or, three buglehorns gules, placed two and one, vrioled of argent; IV azure, a lion rampant double-queued or, armed and crowned of the same, langued gules; and an inescutcheon argent, a lion rampant double-queued gules, crowned and armed or. The shield is ensigned with the ducal coronet of Limburg.

Noord-Brabant

In sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel. Het schild gedekt met de hertogelijke kroon van goud, gevoerd van keel, met hermelijnen omslagen. Schildhouders: twee gouden leeuwen, getongd van keel.

Sable, a lion rampant or, armed and langued gules. The shield is ensigned with the duke's coronet or, lined gules, turned up with ermine. Supporters: two lions rampant or, armed and langued gules.

Noord-Holland

Gedeeld; I In goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur (Holland); II in azuur, bezaaid met liggende gouden blokjes, twee gaande en aanziende leeuwen van hetzelfde, boven elkaar geplaatst (Westfriesland); het schild gedekt met een vijfbladige gouden kroon.

Per pale or and azure; I a lion rampant gules, armed and langued azure, II seme of horizontally placed billets or, two lions passant guardant in pale of the same, above each other (West Friesland). The shield is ensigned with by a coronet of five leaves or.

Overijssel

In goud een golvende dwarsbalk van azuur; over alles heen een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier paarlen en aan weerszijden gehouden door een leeuw in natuurlijke kleuren.

Or, a fess wavy azure, over all a lion rampant gules, armed and langued azure. The shield is ensigned with a coronet or, of four pearls between five leaves. Supporters: two lions rampant proper, langued gules.

Utrecht

Een gevierendeeld schild; het eerste en vierde deel van keel met een kruis van zilver; het tweede en derde deel van goud met eenen leeuw van keel, getongd en geklauwd van lazuur; met een middenschild tranche van zilver en keel. Het schild gedekt met eene kroon van vijf fleurons en ter wederzijde gehouden door eenen leeuw leoparde van goud.

Quarterly of gules and or, I and IV a cross argent, II and III a lion rampant gules, armed and langued azure; with an inescutcheon, per bend argent and gules. The shield is ensigned with a coronet of five leaves. Supporters: two lions guardants or.

Zeeland

Golvend doorsneden: I van goud, beladen met een ten halve uit de baren naar boven komende leeuw van keel, getongd en genageld van azuur; II golvend gedwarsbalkt van zes stukken van azuur en zilver. Het schild gedekt door een gouden kroon van vijf bladeren en vier paarlen en ter wederzijde gehouden door een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur. Wapenspreuk: " Luctor et Emergo" , in letters van sabel op een wit lint.

Per fess wavy; I or, a demi lion, issuing from the dividing line gules, armed and langued azure; II barry wavy of six azure and argent. The shield is ensigned with a coronet or, of four pearls between five leaves. Supporters: two lions rampant gules, armed and langued azure. On a ribbon argent, the motto LUCTOR ET EMERGO in letters sable.

Zuid-Holland

In goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier paarlen en ter wederzijde gehouden door een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur. Wapenspreuk: 'Vigilate Deo Confidentes' in latijnse letters van keel op een lint van goud.

Or, a lion rampant gules, armed and langued azure. The shield is ensigned with a coronet or, of four pearls between five leaves. Supporters: two lions rampant gules, armed and langued azure. On a ribbon or, the motto VIGILATE DEO CONFIDENTES in letters gules.

Amsterdam en provinciale hoofdsteden

Amsterdam, de Hoofdstad des Rijks

In keel een pal van sabel beladen met 3 verkorte St.Andrieskruisjes van zilver, paalsgewijze gerangschikt. Het schild gedekt met de Rudolphinistische keizerlijke kroon en van weerszijden vastgehouden door 2 van keel getongde leeuwen van natuurlijke kleur, staande op een piedestal of console, vergezeld van het devies 'Heldhaftig - Vastberaden - Barmhartig'.

Amsterdam, the national capital

Gules, a pale sable three saltires argent in pale; the shield ensigned by the Rudolphinic imperial crown and supported on both sides by two lions proper langued gules, standing on a pedestal, with the motto ‘Heldhaftig – Vastberaden – Barmhartig’ [Heroic – Resolute – Charitable].

Arnhem

Van lazuur beladen met een dubbelden arend van zilver, gebekt en geklaauwd van goud. Het wapen gedekt met een kroon van goud met 5 fleurons en vastgehouden van weerskanten door een staande leeuw.

Arnhem

Azure, a double-headed eagle argent beaked and clawed or; the shield ensigned with a crown or of five leaves and supported on both sides by a lion statant.

Assen

Van lazuur beladen met een gekroond Maria beeld in het wit gekleed, zittende tusschen 2 goude zuilen met een naakt kind, welks hoofd met stralen omringd is op de rechter knie. Het schild gedekt met een kroon van goud en ter wederzijde vastgehouden door een klimmende leeuw.

Assen

Azure, an image of the crowned Virgin Mary dressed argent, seated between two columns or, on her dexter knee a naked child, its head surrounded by rays; the shield ensigned with a crown or, and supported on both sides by a lion rampant.

's-Gravenhage

In goud een stappende ooivaar van natuurlijke kleur in deszelfs bek een paling van sabel. Het schild gedekt met een antieke gravenkroon en gehouden door 2 omziende leeuwen van goud.

The Hague

Or, a stork passant proper, in its beak an eel sable; the shield ensigned with an ancient count's coronet and supported by two lions regardant or.

Groningen

Van goud beladen met een dubbelden zwarten arend, hebbende op deszelfs borst een schildje van zilver beladen met een groene dwarsbalk. Het schild gedekt met een gouden kroon en ter wederzijde vastgehouden door een zwarte arend.

Groningen

Or, a double-headed eagle sable charged with an inescutcheon argent a fess vert; the shield ensigned with a crown or and supported on both sides by an eagle sable.

Haarlem

Van keel beladen met een zwaard van zilver, het gevest van goud, staande en pal, en chef een gepateerd kruis en verzeld van 4 zespuntige sterren, staande en pal, alles van zilver. Het wapen gedekt met eene goude gefleuronneerde kroon, achter hetzelve een dorre tuin met 2 schellen van goud en vastgehouden ter weerskanten door een klimmende leeuw.

Haarlem

Gules, a sword argent hilted or in pale; in chief a cross pattée with four mullets of six points in pale, all argent; the shield ensigned with a crown fleury or; behind it a barren garden with two bells or, supported on both sides by a lion rampant.

’s Hertogenbosch

In sabel een boom van goud; een gevierendeeld vrijkwartier; a en d in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel; b en c in zilver een dubbelstaartige leeuw van keel, getongd en genageld van goud; een schildhoofd van goud met een uitkomende dubbele adelaar van sabel, hebbende op de borst een schild van keel met een dwarsbalk van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren en gehouden door 2 wildemannen, omkranst en omgord met loof, houdende een knots in de buitenste hand, alles van natuurlijke kleur.

’s Hertogenbosch

Sable, a tree or; a quarter quartered; a and d sable a lion or, armed and langued gules; b and c argent a fork-tailed lion gules; a chief or a double-headed eagle sable issuant, charged with an inescutcheon gules a fess argent; the shield ensigned with a crown or of five leaves and supported by two wild men, wreathed and girded with foliage, each holding a club in the exterior hand, all proper.

Leeuwarden

Van lazuur beladen met een klimmende leeuw van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon.

Leeuwarden

Azure, a lion rampant or; the shield ensigned with a crown or.

Lelystad

Gezeshoekt van goud; een hartschild van azuur met een lelie van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels en gehouden door 2 gouden zeeleeuwen, gestaart van zilver, getongd, genageld en gevind van keel.

Lelystad

Hexagonized or; an inescutcheon azure a fleur-de-lis argent; the shield ensigned with a crown or of three leaves and two pearls and supported by two sea-lions or, tailed argent, armed, langued and finned gules.

Maastricht

Een rood schild, beladen met eene vijfpuntige ster van zilver; het schild van achteren vastgehouden door een engel en gedekt door eene kroon van goud.

Maastricht

Gules, a mullet of five points argent; the shield supported from behind by an angel and ensigned with a crown or.

Middelburg

In rood, een geopende, dubbelgekanteelde burcht van goud; het schild hangend aan een gouden lint om de hals en tegen de borst van een adelaar in natuurlijke kleur, getongd van rood, gebekt en gepoot van goud en overtopt door een keizerlijke kroon.

Middelburg

Gules, a tower opened double-embattled or; the shield hanging on a ribbon or around the neck and against the breast of an eagle proper, langued gules, beaked and membered or and ensigned with an imperial crown.

Utrecht

Doorsneden van rood en zilver van den regter boven naar den linker bendedenhoek. Het schild gedekt met een gouden kroon en ter wederzijde vastgehouden door een gouden klimmende leeuw.

Utrecht

Per bend dexter gules and argent; the shield ensigned with a crown or and supported on both sides by a lion rampant or.

Zwolle

In azuur een kruis van zilver. Het schild gedekt met een keizerskroon van goud en gehouden door 2 leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.

Zwolle

Azure, a cross argent; the shield ensigned with an imperial crown or and supported by two lions or, langued and armed gules.