Periodieken, losbladige uitgaven, alsmede werken waarin geen auteur wordt genoemd

Ars Aequi, Juridisch studentenblad, Stichting 'Ars Aequi'
Federal Rules of Civil Procedure, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1989
Illinois Code of Civil Procedure and Rules of Court, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1989
International Accounting Standards Committee Foundation: International Financial Reporting Standards (IFRS) including International Accounting Standards (IASs) and Interpretations as at 1 January 2008, IASCF Publications Department, 2006
International Accounting Standards Committee Foundation: International Financial Reporting Standards (IFRS) met inbegrip van de International Accounting Standards (IASs) en Interpretaties op 1 januari 2006, 2006
Kort geding, W.E. Tjeenk Willink, Zwolle
Modellen voor de rechtspraktijk, Kluwer, Deventer
Nederlandse Hoger Onderwijs Termen in het Engels, Nuffic, 1994
Nederlandse wetgeving B, Nederlandse wetboeken, Kluwer, Deventer
New Dutch Patents Act, a bilingual edition by the Nederlandsch Octrooibureau, Kluwer Law International, 1995, The Hague, London, Boston
Rechtspraak van de week, W.E. Tjeenk Willink, Zwolle
Rechtspraak, Ministerie van Justitie, Directie Voorlichting, Den Haag
The Court System in the Netherlands, Ministry of Justice, Information Directorate, The Hague
Verkiezingsterminologie/Terminology of elections, Europees Parlement, Directoraat vertalingen en terminologie, Terminologiebureau (1976)