Landsverordening

In naam van de Koning!

De Gouverneur van de Nederlandse Antillen,

In overweging genomen hebbende:

Heeft, de Raad van Advies gehoord, en met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.

Deze landsverordening wordt aangehaald als:

Uitgegeven de ...

In the name of the King!

The Governor of the Netherlands Antilles,

having considered:

after hearing the Advisory Council and consulting with Parliament, has laid down the following National Ordinance:

This National Ordinance shall come into effect on a date to be determined by national decree.

This National Ordinance may be cited as:

Published on the ...