Koninklijke Boodschap

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden u hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring en uitvoering van ...
De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.
En hiermee bevelen wij u in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 22 juni 2016
Willem-Alexander

To the House of Representatives of the States General

We hereby offer for your consideration a bill ratifying and implementing the ...
The explanatory memorandum accompanying the bill sets out the grounds on which it is based.
And we hereby commend you to God's holy protection.

The Hague, 22 June 2016
Willem-Alexander