Lijst van gebruikte afkortingen

aanbest.aanbestedenMin. BZKMinisterie van Binnenlandse Zaken
aanw. vnw.aanwijzend voornaamwoord en Koninkrijksrelaties
agr.agrarischMin. EL&IMinisterie van Economische Zaken,
alg. algemeen Landbouw en Innovatie
art. artikel Min. Fin.Ministerie van Financiën
AwbAlgemene wet bestuursrechtMin. IenMMinisterie van Infrastructuur en
betr. vnw.betrekkelijk voornaamwoord Milieu
bijv.bijvoorbeeldMin. VenJMinisterie van Veiligheid en Justitie
bkh. boekhouding Min. VWSMinisterie van Volksgezondheid,
bn. bijvoeglijk naamwoord Welzijn en Sport
boekdr.boekdrukmuz.muziek
bvbesloten vennootschap nat.pers. natuurlijk persoon
BW Burgerlijk Wetboek NIVRAKoninklijk Nederlands Instituut van
bw. bijwoord Registeraccountants
comm. commercieel NMaNederlandse Mededingingsautoriteit
comp.computersnumism.numismatiek
dact.dactyloscopienv naamloze vennootschap
DNBDe Nederlandsche Bankoctr. octrooirecht
ECEuropese CommissieOMOpenbaar Ministerie
ECBEuropese Centrale Bankonderw.onderwijs
econ.economischOU Open Universiteit Nederland Heerlen
EEGEuropese Economischeoz. onroerende zaken
GemeenschapOZBonroerendezaakbelasting
EEREuropese Economische Ruimtepej.pejoratief
eff.effectenpens.pensioen
elektr.elektriciteitpensioenverz.pensioenverzekering
enz. enzovoorts prot.protestants
EOBEuropees Octrooibureaupsych.psychologie
EU Europese Unie Rb arrondissementsrechtbank
EURErasmus Universiteit Rotterdamre.pers. rechtspersoon
Eur. Parl.Europees Parlementr.–k.rooms-katholiek
evt.eventueelrel.religie
fig. figuurlijk RURadboud Universiteit Nijmegen
fin.financieelRUGRijksuniversiteit Groningen
fisc. fiscaal Rv Wetboek van Burgerlijke
FwFaillissementswet Rechtsvordering
geol.geologieRVVReglement Verkeersregels en
gramm.grammatica Verkeerstekens
Grondw. Belg.Grondwet Belgïescheepv.scheepvaart
Grondw. Nederl.Grondwet Nederlandspoorw.spoorwegen
Grondw. Surin.Grondwet SurinameSr Wetboek van Strafrecht
herald.heraldischstat.statistiek
hipp.hippischSurin.Suriname
hist.historischSv Wetboek van Strafvordering
hbo/wohoger beroepsonderwijs/taalk.taalkundig
wetenschappelijk onderwijstelecomm.telecommunicatie
HRHoge RaadTUDTechnische Universiteit Delft
HvJHof van JustitieTU/eTechnische Universiteit Eindhoven
HvJ EGEuropees Hof van JustitieUGentUniversiteit Gent
IFRSInternational Financial Reporting UMUniversiteit Maastricht
Standardsuniv.universiteit
INDImmigratie- en NaturalisatiedienstUTUniversiteit Twente
indiv.individueelUUUniversiteit Utrecht
i.v.m.in verband metUvAUniversiteit van Amsterdam
ILOInternationale ArbeidsorganisatieUvTUniversiteit van Tilburg
IMFInternationaal Monetair Fondsverz. verzekeringen
INDIntegratie- en Naturalisatiedienstvnl. voornamelijk
indiv.individueelvofvennootschap onder firma
inf. informeel vrg. vnw.vragend voornaamwoord
i.t.t.in tegenstelling totVUVrije Universiteit Amsterdam
KBKoninklijk Besluitvz. voorzetsel
KMarKoninklijke Marechausseewisk.wiskunde
LEIUniversiteit LeidenWmb Wet milieubeheer
lett.letterlijkWO IITweede Wereldoorlog
levensverz.levensverzekeringWOZ Wet waardering onroerende zaken
luchtv.luchtvaartWprWet persoonsregistraties
m.b.t. met betrekking tot WRO Wet op de ruimtelijke ordening
med.medischWUWageningen University
meerv.meervoudww. werkwoord
mil.militairzn. zelfstandig naamwoord